home

Het architektenburo is gelegen aan de Markt van Eersel.
Eersel is gelegen ten zuidoosten van Eindhoven en is onderdeel van de 8 Zaligheden.
De door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn divers, van klein tot groot, in Nederland en in België.
In de particuliere woningbouw doen wij zowel nieuwbouw als verbouwingen.
In de projectmatige woningbouw groepen woningen, woningen boven kantoren en/of winkels en daarbij behorende stedenbouwkundige ontwikkelingen.
In de renovatie sfeer woningen en kantoren. Het herbestemming van gebouwen vormt hier een belangrijk onderdeel van.
In de utiliteitsbouw kantoren, bedrijfshallen en/of fabrieken, maar ook bijvoorbeeld een bank, een cultureel centrum, een paardenfokkerij, een clubhuis of een zorgcentrum.

Iedere opdracht is voor ons nieuw en anders en vormt steeds een nieuwe uitdaging. We willen alleen maatwerk leveren. We streven naar ingetogen, functionele, eigentijdse architectuur. We zullen altijd blijven proberen niet gevangen te worden in sleur en gewoontes.
De start van een nieuw ontwerp begint altijd met het opstellen van een programma van wensen en eisen, samen met de opdrachtgever. Door een grondige studie hiervan, samen met de randvoorwaarden zoals budget, bestemmingsplan, situatie en ligging, wordt een concept ontwikkeld waarbij de opdrachtgever nauw betrokken wordt.
Architektuur is niet los te zien van regelgeving, constructie en installaties. Het is zaak deze facetten vanaf het eerste begin mee te nemen in de plannen. Daarbij speelt vooral ook de kostenbewaking een belangrijke rol.

 

Laatste nieuws

Nieuwe website

Welkom op de website van Kerssemakers Architektenburo.
Lees verder